HOME BIG 2 (Outdoor)_NT

310.000

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Outdoor
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Danh mục: