HOME BIG 1

255.000

Đường truyền Internet tốc độ 100 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Outdoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

Danh mục: