HOME ĐỈNH 2

339.000

Đường truyền Internet tốc độ 300 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Ưu đãi của nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone chia sẻ giữa các thành viên.
Ưu đãi chủ nhóm: 50 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 2 GB data/ngày
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus 
Nhóm tối đa 4 thành viên (bao gồm chủ nhóm)